Nhận xét khách hàng

"Tôi tin tưởng vào công trình khi Công Ty Quảng Cáo Góc Nhìn đã thi công "

Anh Hoàng Hải

Trưởng phòng KT

Cty Bình Hà

TÀI LIỆU_NGÀNH QUẢNG CÁO

TÀI LIỆU_NGÀNH QUẢNG CÁO (3)

Tài liệu & tiêu chuẩn trong ngành quảng cáo

Monday, 05 January 2015 01:41

Những nội dung chính Luật Quảng cáo

Written by
Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt nhanh Luật Quảng cáo, Cổng Thông tin Điện tử thành phố trân trọng giới thiệu đến các doanh nghiệp một số nội dung cơ bản của Luật này. Những điểm mới cơ bản của Chương này bao gồm: - Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo: Luật quy định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo. Điều 5 “Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo”, cụ thể: “1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo. 2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo. 3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của…
Monday, 01 December 2014 10:38

Xin giấy phép quảng cáo ngoài trời

Written by
I. Hồ sơ xin cấp phép bao gồm:  1.Đơn xin thực hiện quảng cáo.  2.Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo) hoặc bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hoá (đối với doanh nghiệp, cá nhân tự quảng cáo);  3.Bản sao có giá trị pháp lý giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hoá đối với hàng hoá quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng;  4.Mẫu (maket) sản phẩm quảng cáo  5.Văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng đối với bảng, biển, pa-nô, màn hình treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời mà pháp luật về xây dựng…
(Chinhphu.vn) -  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 74/2014/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. Ảnh minh họa Theo quy định của Luật Quảng cáo, từ ngày 01/01/2013 bãi bỏ việc cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, băng-rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác thay bằng thủ tục tiếp nhận nội dung thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn. Vì vậy không thực hiện thu lệ phí đối với thủ tục tiếp nhận nội dung thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng-rôn.  Việc cấp phép xây dựng công trình quảng cáo đối với màn hình…
Background Color
Background Image